CENÍK JÍZDNÉHO linkové DOPRAVY

 

Ceník jízdného ANEXIA s.r.o. určený pro linkovou dopravu

platný od 3.9. 2018
linka 142100

km

obyčejné jízdné

plné

poloviční

snížené 25%

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

1-4

9

6

4

3

2,00

1,50

5-7

13

10

6

5

3,00

2,50

8-10

16

13

8

6

4,00

3,00

11-13

19

16

9

8

4,00

4,00

14-17

20

17

10

8

5,00

4,00

18-20

30

27

15

13

7,00

6,50

21-25

30

27

15

13

7,00

6,50

26-30

30

27

15

13

7,00

6,50

31-35

40

37

20

18

10,00

9,00

36-40

45

42

22

21

11,00

10,50

41-45

45

42

22

21

11,00

10,50

46-50

55

52

27

26

13,00

13,00

51-55

55

52

27

26

13,00

13,00

56-60

60

57

30

28

15,00

14,00

61-70

60

57

30

28

15,00

14,00

71-80

85

82

42

41

21,00

20,50

81-90

100

97

50

48

25,00

24,00

91-100

100

97

50

48

25,00

24,00

101-110

110

107

55

53

27,00

26,50

111-120

130

127

65

63

32,00

31,50

121-130

130

127

65

63

32,00

31,50

131-140

150

147

75

73

37,00

36,50

141-150

155

152

77

76

38,00

38,00

151-160

160

157

80

79

39,00

39,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezplatně se přepravují :

 • Děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu jednoho dítěte do 6 let)
 • Dítě v kočárku
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes
 • důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP
 • Za 25% obyčejného jízdného se přepravují držitelé průkazů ZTP aZTP/P
 • Za 37,5% obyčejného jízdného se přepravují žáci škol ve věku do 15-ti let po předložení platného žákovského průkazu.Jízdné nelze použít v červenci a srpnu

Za 50% obyčejného jízdného se přepravují:

 • děti do 6 let, které nemají nárok na bezplatnou dopravu
 • děti 6-15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) neprokázání nároku na žákovské jízdné
 • rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených,umístěných v ústavech

poznámka: Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavý dopravce, případně jiným průkazem ověřený razítkem vydavatele, obsahující fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěe.Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají.Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pas

Zavazadla,za která se neplatí dovozné (výměr MF ČR 01/2012):

 • Snadno přenosné věci,které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně
 • zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
 • zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm nebo její hmotnost nepřesahuje 25 kg
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • tašky na kolečkách, které sebou do vozidla berou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
 • dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P

poznámka: Zavazadlo přesahující výše uvedené rozměry je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč. Na lince 142100 Praha-Jáchymov je zavazadlo odbaveno za 15 Kč