CENÍK JÍZDNÉHO kombinované DOPRAVY

 

Ceník jízdného ANEXIA s.r.o. určený pro kombinovanou dopravu

 

ceník jízdného na lince 310700
platný od 7.1. 2019

km

Obyčejné jízdné

plné

poloviční

snížené 25%

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

26-30

54

47

27

23

13

11,50

31-35

55

48

27

24

13

12,00

36-40

55

48

27

24

13

12,00

41-45

60

53

30

26

15

13,00

46-50

70

62

35

31

17

15,50

51-55

70

62

35

31

17

15,50

Zavazadlo přesahující rozměry dle Výměru MF č 01/2016 je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč

Pes bez schrány je odbaven za plné jízdné

Mezi zastávkami v úseku Rakovník - Stochov, Slovanka II je použit ceník SID*

 

ceník jízdného na lince 310710
platný od 6.2. 2017

km

Obyčejné jízdné

plné

poloviční

snížené 25%

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

26-30

49

43

24

21

12

10,50

31-35

51

43

25

21

12

10,50

36-40

51

43

25

21

12

10,50

41-45

66

57

33

28

16

14

46-50

66

57

33

28

16

14

51-55

66

57

33

28

16

14

56-60

72

64

36

32

18

16

Zavazadlo přesahující rozměry dle Výměru MF č 01/2016 je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč

Pes bez schrány je odbaven za plné jízdné

Mezi zastávkami v úseku Rakovník - Stochov, Slovanka II je použit ceník SID*

 

ceník jízdného na lince 310610, 310613
platný od 3.9. 2018

km

Obyčejné jízdné

plné

poloviční

snížené 25%

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

1-4

12

10

6

5

3

2,50

5-7

17

14

8

7

4

3,50

8-10

20

18

10

9

5

4,50

11-13

25

23

12

11

6

5,50

14-17

28

23

14

11

7

5,50

18-20

33

29

16

14

8

7

21-25

37

29

18

14

9

7

26-30

43

38

21

19

10

9,50

31-35

48

43

24

21

12

10,50

36-40

51

43

25

21

12

10,50

41-45

52

43

26

21

13

10,50

46-50

64

55

32

27

16

13,50

51-55

68

59

34

29

17

14,50

56-60

68

60

34

30

17

15

61-70

68

60

34

30

17

15

Zavazadlo přesahující rozměry dle Výměru MF č 01/2016 je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč

Pes bez schrány je odbaven za plné jízdné

Mezi zastávkami v úseku Rakovník - Kamenné Žehrovice, Háje je použit ceník SID*

 

ceník jízdného na lince 310612
platný od 7.1. 2019

km

Obyčejné jízdné

plné

poloviční

snížené 25%

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

1-4

12

10

6

5

3

2,50

5-7

17

14

8

7

4

3,50

8-10

20

18

10

9

5

4,50

11-13

25

23

12

11

6

5,50

14-17

28

23

14

11

7

5,50

18-20

33

29

16

14

8

7

21-25

37

29

18

14

9

7

26-30

50

46

25

23

12

11,50

31-35

56

51

28

25

14

12,50

36-40

59

51

29

25

14

12,50

41-45

60

51

30

25

15

12,50

46-50

73

64

36

32

18

16,00

51-55

77

68

38

34

19

17,00

56-60

77

69

38

34

19

17,00

61-70

77

69

38

34

19

17,00

Zavazadlo přesahující rozměry dle Výměru MF č 01/2016 je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč

Pes bez schrány je odbaven za plné jízdné

 

ceník jízdného na lince 310560, 310950, 310970
platný od 1.1. 2013

km

Obyčejné jízdné

 

plné

poloviční

snížené 25%

hotovost

karta

hotovost

karta

hotovost

karta

1-4

12

10

6

5

3

2,50

5-7

17

14

8

6

4

3

8-10

21

18

10

9

5

4,50

11-13

25

22

12

10

6

5

14-17

30

27

15

13

7

6,50

18-20

33

29

16

14

8

7

21-25

38

34

19

16

9

8

26-30

44

39

22

19

11

9,50

31-35

49

45

24

22

12

11

36-40

55

51

27

25

13

12,50

41-45

57

53

28

26

14

13

Zavazadlo přesahující rozměry dle Výměru MF č 01/2016 je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč

Pes bez schrány je odbaven za plné jízdné

Mezi zastávkami na území Středočeského kraje je použit ceník SID*

Bezplatně se přepravují :

 • Děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu jednoho dítěte do 6 let)
 • Dítě v kočárku
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes
 • důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP
 • Za 25% obyčejného jízdného se přepravují držitelé průkazů ZTP aZTP/P
 • Za 37,5% obyčejného jízdného se přepravují žáci škol ve věku do 15-ti let po předložení platného žákovského průkazu.Jízdné nelze použít v červenci a srpnu

Za 50% obyčejného jízdného se přepravují:

 • děti do 6 let, které nemají nárok na bezplatnou dopravu
 • děti 6-15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) neprokázání nároku na žákovské jízdné
 • rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených,umístěných v ústavech

poznámka: Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavý dopravce, případně jiným průkazem ověřený razítkem vydavatele, obsahující fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěte.Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají.Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem


Za 75% obyčejného jízdného se přepravují:

 • žáci a studenti škol denní nebo prezenční formy studia ve věku 15-26 let po předložení platného žákovského průkazu.

poznámka: Jízdné nelze použít v červenci a srpnu, cestující jsou povinni prokázat oprávněnost nároku na slevu


Zavazadla,za která se neplatí dovozné (výměr MF ČR 01/2012):

 • Snadno přenosné věci,které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně
 • zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
 • zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm nebo její hmotnost nepřesahuje 25 kg
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 x 30 x 50 cm
 • tašky na kolečkách, které sebou do vozidla berou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
 • dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P

poznámka: Zavazadlo přesahující výše uvedené rozměry je odbaveno ve všech tarifních pásmech za 10 Kč.